Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Logobillede
Østerbro IF: Villy Larsen cup
Kunsten
Lørdag den 24. november kl. 9:00 14:00
Tirsdag den 1. maj 2018 på Blegdamsfælleden
Fredag den 27/4 begynder de at sætte telte op på søbanen og bane I. 
Lørdag den 28/4 sætter de telt op på banerne 4, 5 og 6
Mandag den 30/4 sættes alle mål i depot.
Torsdag sætter TMF mål ud på banerne igen – dog betinget af at der er ryddet op på græsbanerne.
 ………….

KUNSTEN: Vinterperiode 2017 – 2018

Arbejdsplan for vinterperiode – TMF / Byens drift som passer kunstgræsbanen:
Inden for normal arbejdstid, mandag til fredag – dagtimerne – vurderes der løbende om der er behov for snerydning og saltning af kunstgræsbanen.
Dvs. med ref. til DMI:
Kunstbanen klargøres alle hverdage så der kan spille på banen. 
Fredag eftermiddag til mandag morgen er der ingen snerydning eller saltning.

 

CPH marathon kort 1

Fredag den 28. oktober
Så er vintertiden over os i morgen, når klokken passerer 16, begynde det allerede at blive mørk.
Status for målene på græsbanerne: 
• Målene på Blegdamsfælleden kommer i vinterdepot mandag den 7. november – så skulle alle kampe være spillet.
• Målene på Klosterfælleden har fået en hård medfart i den forløbne sæson.
 Enkelte 5M og 7M mål er taget ud til reparation / svejsning i denne uge og de sidste vil fra mandag den 31/10 løbende blivet kontrolleret og kørt i depot.
  Der spilles ingen kampe på Klosterfælleden i næste uge, og træning kan man vel ikke nå fordi det bliver så tidligt mørkt.
  Ps. det er ikke mit indtryk at nogen træner før kl. 16:00 – man skal jo lige hjem fra arbejde.
Onsdag den 14. august 2016
Copenhagen Half Marathon i Fælledparken lørdag d. 17/9 og søndag d. 18/9

Til orientering fra Sparta: Øster Allé er lukket for gennemkørsel fra lørdag morgen til søndag kl. 18.00. Men vi har planlagt vores skiltning sådan, at det bliver muligt at køre til og fra jeres klubhus hele weekenden fra Nørre Allé. Vi lukker Øster Allé ved Edel Sauntes Allé – så jeres spillere osv. kan komme ind og ud via Nørre Allé.

 
Lørdag den 20. august 2016

DHL /Blegdamsfælleden.  OBS. Rettelse på område for 7M banerne I og C.   DHL/Sparta vil påbegynde opsætning af telte på dette område onsdag morgen. Se understående

DHL FS terminer 2016
Lørdag den 10. oktober 2015
Kunsten: Efter 3 ugers hvileperiode hvor kunstgræsset skulle sætte sig, er vedligeholdelse af banen gået i gang. Det betyder at der vil køre maskiner rundt på banen på hverdage i dagtimerne efter et fast vedligeholdelses-plan udarbejdet i samarbejde med Polytan / kunstgræsfirmaet. Det skulle sikre at vi kan have en god kunstgræsbane i rigtig mange år. Der er hjul på alle målene, så det er op til os at vi passer på banen når vi trækker dem frem og tilbage. Ps. der er jo mange andre end os der bruger kunstgræsbanen i dagtimerne, så husk at give mig besked med det samme, hvis der er noget der skal følges op på.
Torsdag den 10. sep. 2015
KUNSTEN. Så er kunstgræsbanen klar til kamp: Banen åbner i dag kl. 16:00
Der er købt ny maskinpark til løbende at at vedligeholde kunstgræsset. Som udgangspunkt vil banen en gang om ugen blive gennemkørt/renoveret jf. anbefalet vedligeholdelsesprogram.

 

26. januar 2015
NYE MÅL PÅ “KUNSTEN“. Det har længe været et ønske, at alle mål på kunsten har hjul på, så de er lette og hurtige at flytte rundt med i hverdagen – til træning med skiftende banestørrelser. Det er nu lykkedes. Et godt samarbejde med TMF / Byens Drift har betydet, at der er fundet mider til indkøb af nye 7M mål. Herefter vil alle 7M og 11M have hjul. Herudover er der bestilt 6 nye 5M mål med hjul samt nye net. Disse nye 5M mål er doneret til FS til kunstbanen, mod at vi selv vedligeholder og holder dem under opsyn. Ps. der arbejdes på, at der kan fjernes lidt flere af de hvide buer omkring banen, så målene lettere kan skubbes ud.
Græsbanerne på Fælleden. Måske har I bemærket, at der har været stor aktivitet for at renovere vores græsbaner. Græsbanerne i Fælledparken har fra kommunens side gennem 2014 haft 1. prioritet, i projektet: bedre græs/fodboldbaner. Denne indsats vil fortsætte i 2015. Indtil nu, er der ud over den almindelige drift / vedligeholdelse af vores græsbaner ofret 543.000 kr. til luftning af græsrødder, vertikalskæring, såning og udlægning af gødning og jord. Desværre har det været politisk umuligt at få tilladelse til at vande græsset i tørre perioder, så det er lidt op ad bakke. Men lad håbe vi kan se et godt resultat på indsatsen når den nye sæson starter op.

 

16. marts 2014
NYT FRA “KUNSTEN”. December 2013.   Som  I sikkert har bemærket, har stormen „Bodil“ her i starten af december været rigtig hård ved vores kunstbane. Målene lå filtret ind i hinanden og trykke op mod hegnet. Det ene af de nye 11 mands mål er helt ødelagt, bøjet og brækket over flere steder. De 2 læskure med siddepladser ved sidelinien.  Plexiglas-afskærmningen var lidt i stykker nogle steder, men nu er de ødelagt. TMF / Byens Drift er blevet er orienteret og lovet at se positivt på det.
Forår 2014. Nye læskure er købt og skulle være opsat inden sæsonstart. Det der kan sinke lidt er at man ønsker en holdbar løsning omkring plexiglas-afskærmningen. En løsning der minimerer graffiti.

 

14. februar 2014
Fælledparken har fået ny Parkforvalter. Henriette Lunn Vonsbæk har flyttet sit domicil til Amager. Fra 1. januar 2014 er Johnnie Hansen parkforvalter i Fælledparken.
Kunstgræsbanen.
• Nyt 11 M mål vil blive sat op i uge 7–8 som erstatning for det som blev ødelagt under decemberstormen.
• 2 nye læskure vil blive sat op inden sæsonstart – primo april
• Kunstgræsset vil blive efterset og repareret hvor sliddet er særlig udtalt  inden sæsonstart – primo april.
• Hærværk på hegn vil være repareret inden sæsonstart – primo april.
Græsbanerne. Uge 22 kan der ikke spilles kamp i tidsrummet: Mandag kl. 8:00 til fredag kl. 16:00. Banerne flyttes så sliddet på græsset fordeles – nye opstregninger.